Entreprenader och säkerhetsrelaterade projekt

Nyttja all vår kompetens för att driva lyckade entreprenader och projekt.

Swedish Net har möjlighet att utföra entreprenader där du som kund får en hel projektorganisation som driver ditt projekt i mål.

När vi får totalansvar ger vi dig som kund möjlighet att nyttja all vår kompetens i ditt projekts olika skeden, – från behovsanalyser, konstruktion och upprättande av bygghandlingar till inköp, utförande och utbildning.

Vid flera tillfällen har Swedish Net som konsulter, tillsammans med kund, utformat och planerat projekt som mynnar ut i en totalentreprenad. Det ger dig som kund en frihet, trygghet och möjlighet att påverka och förändra dina projekt från början till slut.

Vår erfarenhet av olika högsäkerhetsanläggningar och skyddsobjekt ger oss en god förståelse för våra kunders behov och rutiner.

Collage_Entreprenader_blue

Vi har utfört totalentreprenader på flygplatser, kärnkraftverk, ambassader och försvarsrelaterade anläggningar. Läs mer om våra Referenser.