Scandinavian Mountains Airport/Sälens nya flygplats

Scandinavian Mountains Airport i Sälen är den första flygplatsen för reguljär trafik som byggs i Sverige på över 19 år. Flygplatsen byggs där tidigare Sälens flygplats låg, på Mobergskölen i Sälenfjällen på gränsen till Norge. Flygplatsen ska uppfylla inflygningskategori 2 och 3, samma kategori som bland annat Arlanda har, vilket innebär att ett flygplan i princip ska kunna landa helt utan sikt. Landningsbanan är 2 500 meter lång och kan ta emot de flesta flygplanstyper. Det är världens första flygplats som byggs med ”remote tower”, vilket innebär att flygledningen sitter i Sundsvall, 40 mil bort. I december 2019 beräknas de första nationella och internationella flygplanen kunna landa på Scandinavian Mountains Airport, en av Europas modernaste flygplatser.

Swedish Net har en stor del i uppförandet av Scandinavian Mountains Airport genom sitt funktionsansvar för ban- och inflygningsljus samt kraft- och reservkraftsystem. Projekteringen har varit i gång sedan årsskiftet och nu pågår arbetet på site för fullt; bland annat ska ca 12 mil kabel förläggas och 1250 ljusarmaturer ska placeras ut. I augusti 2019 ska våra delar av projektet vara redo för besiktning. Tack vare vår specialisering inom flygplatsljus och Instrument Landing Systems på airside, har vi blivit en av få aktörer i Sverige som kan leverera denna typ av konstruktion och installation på flygplatser.

Utökad verksamhet för bolaget i Mexiko

Under det senaste halvåret har Swedish Net stöttat sitt systerbolag i Mexiko med utökningen av deras verksamhet. I november lanseras bolagets nya affärsmodell för försäljning av utvalda säkerhetsprodukter på den mexikanska marknaden.

Fler uppdrag än någonsin för våra konsulter!

Vi har sedan i våras full beläggning på våra konstruktörer, driftsättare och upphandlingskonsulter. Uppdrag levereras till flera privata aktörer och statliga myndigheter, samtliga med högt ställda krav på säkerhet.

Disarmament Solutions – nytt nedrustningskoncept

Vårt systerbolag Disarmament Solutions AB har fått stöd från Region Örebro län för att ta fram ett nytt koncept för säker hantering och miljöriktig destruktion av vapen. Konceptet sätts ihop med expertis och produkter från flertalet svenska företag och ska marknadsföras internationellt.

Trevlig sommar!

Swedish Net önskar trevlig sommar! Vi arbetar med flera projekt under sommaren, men kontoret öppnar formellt igen den 6 augusti.

IFSEC International i London

Förra veckan åkte vår vice VD samt VD:n för vårt bolag i Mexiko till London för att besöka IFSEC, en av Europas ledande säkerhetsmässor. Flera nya kontakter knöts inom olika produkt- och kompetensområden!

Disarmament Solutions AB – nytt bolag i koncernen

Konsortiet Swedish Explosives Risk Reduction Group (SERRG) ska fortsättningsvis drivas genom Disarmament Solutions AB; ett nytt bolag i vår koncern. Tidigare medlemmar i SERRG blir leverantörer till bolaget och syftet är fortfarande att leverera säkra och miljömässigt hållbara lösningar för nedrustning av konventionella vapen och ammunition.

Säkerhetsutredningar och projekteringsanvisningar

Swedish Net genomför säkerhetsutredningar som ska användas som beslutsunderlag för en svensk myndighets tekniska säkerhetssystem. Vi hjälper även till med att ta fram projekteringsanvisningar för den fysiska säkerheten på myndighetens anläggningar.

FN-delegation med EU- och handelsministern

Vi blev i höstas inbjudna att delta på en svensk FN-delegation till New York, anordnad av Business Sweden. Syftet med delegationen skulle vara att öka antalet svenska leverantörer till FN-upphandlingar. Den 5-6 februari genomfördes delegationen i New York tillsammans Swedish Net och ett antal andra företag samt Sveriges EU- och handelsminister, Ann Linde. Besök och möten genomfördes på FN:s högkvarter samt svenska FN-missionen och generalkonsulatet.

Projektledare till Kriminalvården

Swedish Net projektleder Kriminalvårdens entreprenader rörande tekniska säkerhetssystem.