Fler flygplatsprojekt

Swedish Net ska installera flygplatsljus på en ny helikopterplatta och FATO (Final Approach and Takeoff area) i Ronneby.

Ramavtal upphandlingskonsulter Västerås

Swedish Net har tillsammans med 14 andra anbudsgivare tecknat avtal gällande förnyad konkurrensutsättning av upphandlingskonsulter med Västerås stad.

Swedish Nets VD i Mexiko och Guatemala

Swedish Nets VD har tillsammans med ett antal andra svenska företag och civilminister Ardalan Shekarabi varit på en delegationsresa i Mexiko och Guatemala. Besöket syftade till att främja nya affärer för svenskt näringsliv och en bättre kris- och samhällsberedskap i de båda besöksländerna. DN uppmärksammade Swedish Nets deltagande i sammanhanget här: http://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/svenska-foretags-teknik-ska-stoppa-illegal-vapenhandel/

Support Lighting System FMV

Swedish Net har vunnit ett materielförsörjningsprojekt till FMV där nya specialanpassade ficklampor ska tas fram. I projektet ingår även en stor mängd dokumentation och projektledning. Första beställningen är 2100 lampor, avtalet har en möjlig förlängning till år 2023.

Swedish Net på Intersec Dubai

Swedish Net deltog på Intersec, en av världens största säkerhetsmässor, i Dubai med stöd av vår lokala samarbetspartner NIT (Network Information Technology). Fokus för deltagandet var att marknadsföra vårt etablerade samarbete med Cesium AB inom ramen för vilket vi utvecklar arbetsmiljölösningar med högsta möjliga säkerhet för personal och utrustning i sårbara kontexter. Stort intresse fanns under mässan för våra skottsäkra väktarhus och inbrottssäkra vapen- och ammunitionsförråd.

Nytt kontor i Nairobi

Swedish Net vidgar sitt internationella återförsäljarnät ytterligare genom att öppna nytt kontor i Nairobi, Kenya.

Nytt kontor i Mexico

Swedish Net expanderar internationellt och har nyligen öppnat ett nytt kontor i Puebla, Mexico. Detta för att kunna utveckla arbetet relaterat till upphandlingar åt FN.

Swedish Net och fyra andra företag skapar ett koncept för att hjälpa till med implementering av IATG

Tillsammans med Cesium AB och fyra andra företag, Olcon Engineering AB, HEWAB, SECRAB och BJvH Konsult AB, kan vi leverera en helhetslösning gällande implementering, nedrustning, förbättrad säkerhet och ökad trygghet vid vapen- och ammunitionsförråd. Konceptet inkluderar en fullständig lösning från förstudie och platsundersökning till att vidta säkerhetshöjande åtgärder, utföra lagerregistrering, demontering och förbränning av ammunition och vapen samt tillämpning av nya förfaranden enligt IATG (International Ammunition Technical Guidelines).

Swedish Net inleder nära samarbete med Cesium AB

Swedish Net har inlett ett nära samarbete med Cesium AB. Cesium AB tillhandahåller expertis inom området för armerad betong och har erfarenhet från kärnkraftverk, flygplatser, högsäkerhetsfängelser och vapen- och ammunitionsförråd. Tillsammans kan vi leverera säkra och skyddade förråd och mobila säkerhetsvalv, såväl som kompletta säkerhetshöjande projekt.

Ramavtal Region Östergötland Projekteringskonsulter

Swedish Net blev rankade som nummer ett i ett ramavtal avseende projekteringskonsulter åt Region Östergötland. Projekteringen avser en del av regionens beräknade investeringsbehov för om- och tillbyggnadsprojekt på en uppskattad projektkostnad av 5 miljarder svenska kronor. Avtalet löper i 2 år med option på ytterligare 2 år.