God jul och gott nytt år

Swedish Net önskar god jul och gott nytt år! Vi ser fram emot nya projekt och fortsatta samarbeten under år 2018.

Mötesplats Samhällssäkerhet 28-29/11

Swedish Net deltar på Mötesplats Samhällssäkerhet den 28-29 november på Kistamässan. Såhär står det på konferensens officiella hemsida: ”Sverige och världen står inför utmaningar av en karaktär som vi inte har mött tidigare. Både med avseende på omfattning och innehåll. Behovet av en mötesplats kring hur vi ska navigera i en orolig omvärld och utveckla vår förmåga att stå emot kriser och hot har därför inte varit större. Därför blir Mötesplats Samhällssäkerhet 2017 den viktigaste arenan för dig som är engagerad i totalförsvar, rättsväsende, strategiskt säkerhetsarbete och krisberedskap. Från både privat och offentlig sektor.”

Swedish Net och F17 i Ronneby

Efter flera års arbete vid flygflottiljen i Ronneby invigdes den nya helikopterhangaren och helikopterplattan på F17. Swedish Net har varit med och arbetat åt FMV under projektet. Du kan läsa mer om projektet här.

SERRG tillbaka i Latinamerika

I september var SERRG tillbaka i ett land i Latinamerika för att diskutera en konceptuell design för demilitarisering av konventionell ammunition.

Trevlig sommar

Swedish Net önskar alla sina kunder och samarbetspartners en trevlig sommar!

SERRG i Mexiko, Guatemala och Colombia

Konsortiet Swedish Explosives Risk Reduction Group (SERRG) har under juni månad hållit seminarier tillsammans med svenska ambassaderna i Mexiko, Guatemala och Colombia. Konsortiet delade sina erfarenheter och kunskaper inom vapenkontroll, säker förvaring av vapen och ammunition samt destruktion och demilitarisering. Nyckelaktörer för sakområdet från länderna deltog på seminarierna, vilket ledde till utbyte av erfarenheter och åsikter kring reducering av risker kopplade till vapen, ammunition och explosivämnen.

Swedish Net till Kallax och Vidsel

Swedish Net ska installera flygplatsljus på flygplatserna i Kallax och Vidsel.

Ramavtal med Stockholms brandförsvar

Swedish Net ska stöjda i planeringen och projekteringen av anläggningar som nyttjas av Stockholms brandförsvar.

Fler flygplatsprojekt

Swedish Net ska installera flygplatsljus på en ny helikopterplatta och FATO (Final Approach and Takeoff area) i Ronneby.

Ramavtal upphandlingskonsulter Västerås

Swedish Net har tillsammans med 14 andra anbudsgivare tecknat avtal gällande förnyad konkurrensutsättning av upphandlingskonsulter med Västerås stad.