Projektering och konstruktion

Detaljkonstruktion och problemlösning för anläggningar med höga krav på säkerhet.

Våra konstruktörer tar fram anläggningsdokumentation för säkerhetshöjande åtgärder och elkraft.  Vi konstruerar enligt svensk standard, till exempel Bygghandlingar 90 och teleregistrering enligt 455 12 01 utgåva 5 och utgåva 6.

Swedish Net är godkända för arbete med säkerhetsklassad information och kan genom ett flertal säkerhetsskyddsavtal utföra projektering och detaljkonstruktion med höga krav på säkerhet och sekretess. Den särskilt känsliga dokumentationen utförs i säkerhetsklassade lokaler enligt strikta rutiner.

Vi är inriktade på elkraft och säkerhetssystem. Våra erfarenheter inkluderar larm-, passer- och CCTV-system, nätverk, telefonisystem, radiosystem och satellitsystem. Konstruktionsavdelningen utför också bygg- och markritningar för säkerhetshöjande åtgärder.

 

Konstruktionsavdelningen har levererat dokumentation till över 250 projekt inom försvar, kärnkraft och kriminalvård. Läs mer om våra erfarenheter av projektering och konstruktion under Referenser.

 

Om du som kund önskar, kan vi sedan driva ditt projekt åt dig utifrån den detaljkonstruktion vi tillsammans arbetat fram. Antingen kan du nyttja våra projektledare, provningsledare, systemspecialister, inköpare och projektadministratörer utifrån ditt behov, eller så kan vi ta på oss hela ansvaret för ditt projekt och driva det i mål från början till slut. För mer information se Teknik- och säkerhetstjänster och Entreprenader och säkerhetsrelaterade projekt.