Projektering och konstruktion

Tele- och säkerhetssystem

Swedish Nets konstruktörer tar fram anläggningsdokumentation för säkerhetshöjande åtgärder. Våra erfarenheter inkluderar larm-, passer- och CCTV-system, nätverk, telefonisystem, radiosystem och satellitkommunikationssystem. Konstruktionsavdelningen utför också bygg- och markritningar för säkerhetshöjande åtgärder. Swedish Net är ett ledande i Sverige företag i Sverige gällande konstruktion av säkerhetssystem till skyddsobjekt och högsäkerhetsanläggningar med över 300 projekt utförda bara under de senaste åren. Tack vare vår erfarenhet och vårt ISO-certifierade arbetssätt håller dokumentationen väldigt hög kvalitet.

Elkraft

Genom vår bakgrund inom kärnkraft har vi en god förståelse för hur elsystem med hög tillförlitlighet och redundans ska konstrueras. Swedish Net konstruerar som exempel all kraft på airside, på Sveriges första nya flygplats på 19 år, Scandinavian Mountains Airport. Detta inkluderar högspänningstransformatorer, ställverk, reservkraftsgeneratorer, UPS-anläggning, flygplatsbelysning samt styr och övervakning till detta.

SUA-klassade lokaler sedan år 2012

Swedish Net har godkända lokaler för arbete med säkerhetsklassad information och utför projektering och detaljkonstruktion genom ett flertal säkerhetsskyddsavtal med höga krav på säkerhet och sekretess. Den särskilt känsliga dokumentationen hanteras enligt strikta rutiner.

Styrkor i organisationen

Vi konstruerar exempelvis enligt Bygghandlingar 90 och teleregistrering enligt 455 12 01 utgåva 5 och utgåva 6.

 

 

Konstruktionsavdelningen har levererat dokumentation till över 300 projekt inom bland annat försvar, kärnkraft och kriminalvård.

Läs mer om våra erfarenheter av projektering och konstruktion under Referenser.