Teknik- och säkerhetstjänster

Vi erbjuder konsulter med känsla för säkerhet och kvalitet.

Hos oss hittar du som kund konsulter som kan både det praktiska arbetet med till exempel driftsättning, installation och konstruktion, samtidigt som vi är bra på att organisera och administrera projekt.

Våra konsulter har stor erfarenhet av anläggningar med höga krav på säkerhet, kvalitet och miljö. Vi har exempelvis utfört uppdrag inom kriminalvård, försvar, flygplatser och kärnkraft.

Vi erbjuder:

  • Projektledare som driver små och stora installationsprojekt.
  • Konstruktionsledare och konstruktörer som projekterar små och stora el- och teletekniska projekt.
  • Provningsledare och provare som kartlägger och leder provning av olika el- och teletekniska system.
  • Systemspecialister som rådgör med kunder om tekniska lösningar och kan utföra avancerade moment i driftsatta miljöer.
  • Projektadministratörer som administrerar projektdokumentation och kvalitet.
  • Inköpare som tar ansvar för att inköpen uppfyller ställda krav.

Hos våra konsulter hittar du ingenjörer inom elkraft, mekatronik, förnyelsebar elproduktion, elektroteknik, automation, IT och energisystem. Dessutom tillhandahåller vi gedigen erfarenhet av högsäkerhet, kvalitativ dokumentation, driftsättning, projektledning, arbetsledning samt konfigurering av säkerhetssystem, nätverk och servrar.

 

Vill du läsa mer om våra konsulterfarenheter och projekt vi deltagit i, se Referenser.