TEKNISK DOKUMENTATION OCH UPPHANDLINGSSTÖD

Swedish Net levererar expertis inom upphandling

Swedish Net hjälper myndigheter och företag att handla upp och driva projekt, till exempel utför vi förstudier, tekniska kravställningar och administrativa föreskrifter inför upphandling. Vi ger stöd genom hela upphandlingsprocessen, även projektledning åt beställaren vid behov.

Säkerhetsskyddade upphandlingar

Vi har stor erfarenhet av säkerhetsskyddade upphandlingar, vi har SUA-klassade lokaler och säkerhetsskyddsavtal med flertalet myndigheter.

Ramavtal

Teknisk dokumentation och upphandlingsstöd är ett av Swedish Nets största tjänsteområden och vi har ramavtal med ett antal myndigheter och upphandlande enheter, exempelvis:

 • Kriminalvården
 • Västerås Stad
 • Region Östergötland
 • Stockholm Vatten
 • Storstockholms Brandförsvar
 • LOCUM
 • Region Uppsala
 • Härnösands Kommun
 • Kramfors Kommun
 • Hallsbergs Kommun
 • Technicus i Mitt Sverige
 • Kommunförbundet Västernorrland

Styrkor i organisationen

Ett väl genomfört upphandlingsunderlag ger förutsättningar för att ett inköp ska bli både kostnadseffektivt och tryggt. Swedish Net har erfarenhet av att både representera beställare och att vara leverantör i olika tekniska projekt. Vår förståelse för utformningen av upphandlingsunderlaget gör att vi lätt att styra projekten i rätt riktning, tidsmässigt, kvalitetsmässigt och ekonomiskt. Vår tekniska kompetens i samband med våra juridiska kunskaper gör oss till en av Sveriges mest kompletta upphandlare inom tekniska projekt.

Swedish Net har som mål att bli störst inom områdena teknisk dokumentation och upphandlingsstöd för upphandlingar i den offentliga sektorn i Sverige. Där ska arbetet präglas av kvalitet och medvetenhet. Våra upphandlingskonsulter har en bred teknisk bas och utbildas i entreprenadjuridik för att kunna stödja våra kunder på bästa sätt.

Ritningar, rapporter och rambeskrivning

Vi har hittills utfört mer än 100 uppdrag innehållande säkerhetshöjande åtgärder på mer än 50 anstalter och häkten. Läs mer om våra erfarenheter av teknisk dokumentation och upphandlingsstöd under Referenser.