TEKNISK DOKUMENTATION OCH UPPHANDLINGSSTÖD

Swedish Net levererar expertis inom upphandling.

Swedish Net hjälper myndigheter och företag att handla upp och driva projekt

Som exempel utför vi:

 • Inventering, utredning och sammanställning av behovsanalys till upphandling.
 • Teknisk kravställning och administrativa föreskrifter inför upphandling.
 • Ansvara för Beställarens projektledning under utförandetiden.
 • Ansvarar och driver hela upphandlingsprocessen.

Säkerhetsskyddade upphandlingar

Vi har stor erfarenhet av säkerhetsskyddade upphandlingar, vi har SUA-klassade lokaler och säkerhetsskyddsavtal med flertalet myndigheter.

Ramavtal

Upphandlingsstöd är ett av Swedish Nets största tjänsteområden och på företaget finns över 10 stycken tillgängliga konsulter gällande upphandling, dessa är en blandning anställda samt permanent inhyrd personal.

Swedish Net har ramavtal gällande upphandlingsstöd med ett antal myndigheter och upphandlande enheter:

 • Kriminalvården
 • Region Östergötland
 • Stockholm Vatten
 • LOCUM
 • Härnösands kommun
 • Kramfors Kommun
 • Technicus i Mitt Sverige
 • Kommunförbundet Västernorrland

Styrkor i organisationen

Swedish Net har erfarenhet av att både representera beställare och att vara leverantör i olika tekniska projekt. Förståelsen för båda sidor ger dig som kund fördelar när vi utformar upphandlingsunderlag. Vi känner till vad som oavsiktligt kan avskräcka eller utesluta anbudsgivare och vi har god kännedom om vad som kan fördyra ett projekt. Vår tekniska kompetens i samband med våra juridiska kunskaper gör oss till en av Sveriges mest kompletta upphandlare inom projekt.

Ett väl genomfört upphandlingsunderlag ger förutsättningar för att ett inköp ska bli både kostnadseffektivt och tryggt.

Vision

Swedish Net har som mål att bli störst inom områdena teknisk dokumentation och upphandlingsstöd för upphandlingar i den offentliga sektorn i Sverige. Där ska arbetet präglas av kvalitet och medvetenhet. Våra upphandlingskonsulter har en bred teknisk bas och utbildas i entreprenadjuridik för att kunna stödja våra kunder på bästa sätt.

Ritningar, rapporter och rambeskrivning

Vi har hittills utfört mer än 100 uppdrag innehållande säkerhetshöjande åtgärder på mer än 50 anstalter och häkten. Läs mer om våra erfarenheter av teknisk dokumentation och upphandlingsstöd under Referenser.

 

Om du som kund vill att vi driver projektet åt dig, med allt från behovsanalyser och upprättande av bygghandling till installation, provning och driftsättning, har vi en erfaren organisation som kan leverera fullständiga projekt. Upphandlingskonsulter, konstruktörer, systemspecialister, projektledare, provningsledare, projektadministratörer och inköpare ser tillsammans till att driva ditt projekt i mål. För mer information se Teknik- och säkerhetstjänster och Entreprenader och säkerhetsrelaterade projekt.