TOTALENTRPRENADER

PÅ KÄRNKRAFTVERK

Totalentreprenad på kärnkraftverk

SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER FÖR KÄRNKRAFTVERK

SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER FÖR KÄRNKRAFTVERK

Swedish Net Air & Defence levererar entreprenader inom säkerhetshöjande åtgärder med fokus på fysiskt och tekniskt skydd för kärnkraftsrelaterad verksamhet. Vi kan leverera systemdesign, konstruktion, markarbeten, byggnation och installation som en styrd funktionsentreprenad i samverkan med kärnkraftverkets egen organisation.

Vi har lång erfarenhet av arbete i kärnkraftverk. Tillsammans med våra ingenjörer och tekniker har våra projektledare levererat säkerhetshöjande åtgärder för flera kärnkraftverk.

Tack vare den kunskap vi under lång tid förvärvat inom området kan vi utföra totalentreprenader för mark-, bygg-, teknik- och elinstallationer på kärnkraftverk.

Exempel på uppdrag

Oskarshamns kärnkraftverk

För Oskarshamns kärnkraftverk (OKG) hade Swedish Net Air & Defence ledande roller inom inköp, installation, planering, testning och driftsättning gällande uppgradering av områdesskydd och fysisk säkerhet i något som ansågs vara det största säkerhetshöjande projektet i Sveriges historia. Driftsättningen omfattade in- och utfartskontroll, fordons- och lastkontroller, perimeterskydd, CCTV, larmsystem, passersystem, övervakningscentraler, installation av centrala övervakningssystem, elsystem med avbrottsfri strömförsörjning och dieselgeneratorer, ställverk, backup och nätverk. Vi levererade även delprojektledning, verifiering och validering. 

I ett annat projekt för OKG hade Swedish Net ett helhetsåtagande att bygga en ny checkpoint. Projektet innefattade design av checkpoints med möjlighet att kontrollera 3000 personer och fordon. Swedish Net levererade detaljkonstruktion, byggnation, elinstallationer, kraftförsörjning och materiel.

 

Forsmarks kärnkraftverk

Swedish Net Air & Defence fick uppdraget som totalentreprenad med designansvar för en 7-filig, 350 meter lång fordonskontroll. Swedish Net designade anläggningen i samråd med kunden och utförde sedan skogsavverkning, bergssprängning, schaktarbeten, asfaltering på fordonskontrollen och alla yttre områden.

Därefter levererade vi byggnader, avbrottsfri kraft, mast och mastinstallationer samt säkerhetssystem. Fordonskontrollen används idag till att söka av alla som anländer till Forsmarks Kärnkraftverk såsom personer, bilar, varutransporter och bussar.