Konsultationer avseende fysiskt och tekniskt skydd för högsäkerhetsanläggningar

01

SÄKERHETSSKYDD OCH PROJEKTERING

VAD VI GÖR

Swedish Net genomför förstudier med hot- och sårbarhetsanalyser, inventering och utredning av tekniskt och fysiskt skydd samt förslag på åtgärder med tillhörande budget. Vi är vana säkerhetsrådgivare rörande teknisk och fysisk säkerhet, uppbyggnad och utformning av exempelvis larm-, passer- och CCTV-system med tillhörande bevakningscentraler, val av lås, dörrar, glas- och byggnadskonstruktion utifrån olika skyddsklasser samt säkerhetskyddsfrågor.

Vi är specialiserade på teknisk dokumentation och upphandlingsstöd och tar fram upphandlingsunderlag (rambeskrivning/teknisk beskrivning) och projekteringsanvisningar för tekniskt och fysiskt skydd samt föreskrifter och rutiner gällande säkerhetsskydd. Vi har SUA-klassade lokaler och stor erfarenhet av arbete med säkerhetsklassade upphandlingar.

TILL VILKA

Myndigheter, skyddsobjekt och annan kritisk infrastruktur för exempelvis:

- Rättsväsendet
- Flygplatser
- Försvarsrelaterad verksamhet
- Offentlig förvaltning
- Privata företag

CASE

Våra säkerhetsrådgivare och projektörer har levererat upphandlingsunderlag, utredningar och analyser till över 200 tekniska projekt i samband med säkerhetshöjande åtgärder.

02

EL- OCH SÄKERHETSKONSTRUKTION

VAD VI GÖR

Swedish Net är inriktade på konstruktion av säkerhetssystem, byggnadsteknisk säkerhet och system för avbrottsfri kraft.

Våra konstruktörer tar fram anläggningsdokumentation för larm-, passer- och CCTV-system, nätverk, telefonisystem, radiosystem satellitkommunikationssystem samt elsystem med hög tillförlitlighet och redundans. Även bygg- och markritningar för säkerhetshöjande åtgärder levereras. En del av konstruktionsgruppen tar fram bygghandlingar för airside på flygplatser.

Vi hanterar sekretessbelagd dokumentation i SUA-klassade lokaler.

TILL VILKA

Myndigheter, skyddsobjekt och annan kritisk infrastruktur för exempelvis:

- Säkerhetsföretag
- Försvarsrelaterad verksamhet
- Rättsväsendet
- Flygplatser
- Datacenter
- Energileverantörer

CASE

Våra konstruktörer har levererat dokumentation till över 300 projekt för högsäkerhetsanläggningar och skyddsobjekt åt olika statliga aktörer.

03

PROJEKTFUNKTIONEN

VAD VI GÖR

Swedish Net tar sig an helhetsåtaganden med funktionsansvar för att avlasta beställaren i tekniska projekt. Med vår organisation säkerställer vi projekts höga krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt anläggningssäkerhet och driftsäkerhet.

Hos våra konsulter hittar du projektledare, konstruktörer och driftsättare. Vi har ingenjörer inom elkraft, mekatronik, elektroteknik, automation, IT och energisystem.

Alla våra konsulter är säkerhetskontrollerade och har lång erfarenhet av att arbeta i särskilt känsliga miljöer.

TILL VILKA

Myndigheter, skyddsobjekt och annan kritisk infrastruktur för exempelvis:

- Säkerhetsföretag
- Rättsväsendet
- Flygplatser
- Försvarsrelaterad verksamhet
- Datacenter
- Kärnkraftverk

CASE

Swedish Net har drivit flertalet projekt som helhetsåtaganden för kunder i privat och offentlig sektor. Våra projektledare har tillsammans med våra ingenjörer, konstruktörer, montörer och driftsättare utfört säkerhetshöjande åtgärder åt bland andra kärnkraftverk och säkerhetsföretag.

04

SERVICE OCH UNDERHÅLL

VAD VI GÖR

Swedish Net har en avdelning för service och underhåll. Vi har flertalet avtal för service och vidmakthållande av tekniska system. Vi har även serviceåtaganden i anknytning till våra egna utförda entreprenader i Sverige och utomlands.

Vår serviceorganisation tillsammans med övriga konsulter och partners säkerställer en hög servicenivå.

TILL VILKA

Myndigheter, skyddsobjekt och annan kritisk infrastruktur för exempelvis:

- Försvar
- Flyg
- Kärnkraft
- Ambassader

CASE

Swedish Net har serviceåtaganden mot bland annat ambassader och fordonskontroller vid svenska kärnkraftverk. Vidare har vi ett antal löpande avtal som innefattar underhåll och vidareutveckling för att säkerställa myndigheters tekniska systemfunktioner under deras tilltänkta livslängd.