You are currently viewing Entreprenad Åre Östersund Airport

Entreprenad Åre Östersund Airport

Swedish Net har vunnit en entreprenad för en större ombyggnation på Åre Östersund Airport. Ombyggnationen har till syfte att möjliggöra instrumentlandningssystem kategori 3. Entreprenaden ska utföras på Sveriges åttonde mest trafikerade civila flygplats, medan flygplatsen fortfarande är i drift.