Komplexa försvars-

och fredsbevarande projekt

Komplexa försvars- och fredsbevarande projekt

Komplexa försvars- och freds-bevarande projekt

VI ÄR EN ERFAREN LEVERANTÖR AV TJÄNSTER

OCH MATERIEL TILL FÖRSVARSMAKTEN OCH

FÖRSVARETS MATERIELVERK (FMV)

VI ÄR EN ERFAREN LEVERANTÖR AV TJÄNSTER OCH MATERIEL TILL FÖRSVARSMAKTEN OCH FÖRSVARETS MATERIELVERK (FMV)

Vi är idag ett av få företag som kan leverera den här typen av projekt på grund av de särskilda kraven på kompetens och erfarenhet gällande bland annat teknisk dokumentation, systemsäkerhetsanalys, integrerat logistikstöd (ILS) enligt försvarets standarder och rutiner.

Vi levererar även totalentreprenader för försvarsrelaterade projekt. Läs också mer hos Disarmament Solutions.

EXEMPEL FÖRSVARS- OCH FREDSBEVARANDE PROJEKT

Logistikbyggnad till Fortifikationsverket

Swedish Net Air & Defence har fått i uppdrag av Fortifikationsverket – som äger, utvecklar och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter – att bygga en uppvärmd lagerhall med viss del administrativa lokaler och mindre yta för lättare verkstadsarbeten om ca 1200 kvm. I entreprenaden ingår också att anlägga omkringliggande rangerytor samt parkering och anslutning av infra till byggnaden.

Arbetet ska vara klart till juli 2024.

Ammunitionsröjning och minröjningsverksamhet,
Försvarets Materielverk (FMV)

Swedish Net Air & Defence hade ett 7-årigt ramavtal med FMV fram till 2022 för produkter och tjänster inom ammunitionsröjning och minröjningsverksamhet.

I uppdraget ingick bland annat att stödja Försvarsmakten och Försvarets Materielverk (FMV) med expertstöd inom förmåga att röja minor, oexploderad ammunition och improviserade laddningar samt expertstöd inom sensorområdet kopplat mot militär söktjänst. Swedish Net Air & Defence utbildade även inom området. Avtalet omfattade tillhandahållande av utrustning, exempelvis materiel avsedd för kriminalteknisk undersökning och skyddsutrustning inom ammunition och minröjningsverksamhet.

Ammunitionsröjning och minröjningsverksamhet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSCE)

Swedish Net Air & Defence har under 2021 och 2022 tillsammans med sitt systerföretag Disarmament Solutions vunnit upphandlingar för leverans av utrustning för ammunitionsröjning och minröjning till OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, i Ukraina.

Syftet med upphandlingarna är att öka kapaciteten att röja landminor och andra explosiva anordningar för att kunna garantera säkerhet och trygghet för befolkningen i Ukraina.

Tekniska system och strömförsörjning Ronneby Helikopterhangar, Försvarets Materielverk (FMV)

Under 2017 utförde Swedish Net Air & Defence en totalentreprenad för Försvarets Materielverk (FMV) vid Ronneby Helikopterhangar, en av de största försvarsbyggnaderna i Sverige. Vi levererade alla tekniska system samt inredning som exempelvis avbrottsfri strömförsörjning (UPS), nätverk, antenn-, radio- och PA-system.

Support Lighting system, Försvarets Materielverk (FMV)

Under 2017 tecknade Swedish Net avtal med Försvarets Materielverk (FMV) om leverans av support lighting system. Leveransen inkluderade 700 kit där varje kit bestod av ficklampor och pannlampa tillsammans med en transportväska, batterier och tillbehör.

Swedish Net utvecklade egna ficklampor, laddare och tillbehör tillsammans med olika tillverkare för att uppfylla kraven i FMV:s tekniska specifikationer.

Tillsammans med kitten levererades även dokumentation och systemsäkerhetsanalyser.

Sökutrustning, Försvarets Materielverk (FMV

2015 Swedish Net vann en upphandling för att leverera sökutrustning till Försvarets Materielverk (FMV). Sökutrustningen levererades tillsammans med komplett dokumentation innefattande bland annat systemsäkerhetanalys, förnödenhetsregistrering, materielvårdsscheman och instruktionsböcker för samtliga produkter. Sökutrustningen används av Försvarsmakten vid sök efter exempelvis vapengömmor, avlyssningsutrustning, minering eller gömda personer.