Komplexa försvars-

och fredsbevarande projekt

Komplexa försvars- och fredsbevarande projekt

Komplexa försvars- och freds-bevarande projekt

VI ÄR EN ERFAREN LEVERANTÖR AV TJÄNSTER OCH MATERIEL TILL FÖRSVARETS MATERIELVERK (FMV) OCH FÖRSVARSMAKTEN. VI LEVERERAR ÄVEN BYGG-, MARK- OCH INSTALLATIONSENTREPRENADER.

VI ÄR EN ERFAREN LEVERANTÖR AV TJÄNSTER OCH MATERIEL TILL FÖRSVARETS MATERIELVERK (FMV) OCH FÖRSVARSMAKTEN. VI LEVERERAR ÄVEN BYGG-, MARK- OCH INSTALLATIONSENTREPRENADER.

Vi är idag ett av få företag som kan leverera den här typen av projekt på grund av de särskilda kraven på kompetens och erfarenhet gällande bland annat teknisk dokumentation, systemsäkerhetsanalys, integrerat logistikstöd (ILS) enligt försvarets standarder och rutiner.

Vi levererar även totalentreprenader för försvarsrelaterade projekt.

EXEMPEL FÖRSVARS- OCH FREDSBEVARANDE PROJEKT

Containertält till Försvarets Materielverk (FMV)

Swedish Net Air & Defence utvecklar och levererar kompletta containertält för användning av Försvarsmakten. Containertält är tält som ska anslutas mot en container.

Kontraktet är ett ramavtal på 4 år. Containertälten ska levereras med teknisk dokumentation, systemsäkerhetsanalys och underhållsberedning.

Ammunitionsröjning och minröjningsverksamhet (FMV)

Swedish Net Air & Defence har ett pågående 7-årigt ramavtal med FMV fram till 2026 för produkter och tjänster inom ammunitionsröjning och minröjningsverksamhet.

I uppdraget ingår bland annat att stödja Försvarsmakten och Försvarets Materielverk (FMV) med expertstöd inom förmåga att röja minor, oexploderad ammunition och improviserade laddningar samt expertstöd inom sensorområdet kopplat mot militär söktjänst.

Avtalet omfattar tillhandahållande av utrustning, exempelvis materiel
avsedd för kriminalteknisk undersökning och skyddsutrustning inom ammunitionsröjnings- och minröjningsverksamhet.
Även utbildning ingår i avtalet.

Ammunitionsröjning och minröjningsverksamhet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSCE)

Swedish Net Air & Defence har under 2021 och 2022 tillsammans med sitt systerföretag Disarmament Solutions vunnit upphandlingar för leverans av utrustning för ammunitionsröjning och minröjning till OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, i Ukraina.

Syftet med upphandlingarna är att öka kapaciteten att röja landminor och andra explosiva anordningar för att kunna garantera säkerhet och trygghet för befolkningen i Ukraina.

Tekniska system och strömförsörjning Ronneby Helikopterhangar, Försvarets Materielverk (FMV)

Under 2017 utförde Swedish Net Air & Defence en totalentreprenad för Försvarets Materielverk (FMV) vid Ronneby Helikopterhangar, en av de största försvarsbyggnaderna i Sverige. Vi levererade alla tekniska system samt inredning som exempelvis avbrottsfri strömförsörjning (UPS), nätverk, antenn-, radio- och PA-system.

Support Lighting system,
Försvarets Materielverk (FMV)

Under 2017 tecknade Swedish Net Air & Defence avtal med Försvarets Materielverk (FMV) om leverans av support lighting system. Leveransen inkluderade 700 kit där varje kit bestod av ficklampor och pannlampa tillsammans med en transportväska, batterier och tillbehör.

Swedish Net utvecklade egna ficklampor, laddare och tillbehör tillsammans med olika tillverkare för att uppfylla kraven i FMV:s tekniska specifikationer.

Tillsammans med kitten levererades även dokumentation och systemsäkerhetsanalyser.

Sökutrustning, Försvarets Materielverk (FMV)

År 2015 vann Swedish Net Air & Defence en upphandling avseende leverans av sökutrustning till Försvarets Materielverk (FMV). Sökutrustningen levererades tillsammans med komplett dokumentation innefattande bland annat systemsäkerhetanalys, förnödenhetsregistrering, materielvårdsscheman och instruktionsböcker för samtliga produkter. Sökutrustningen används av Försvarsmakten vid sök efter exempelvis vapengömmor, avlyssningsutrustning, minering eller gömda personer.