Vi skapar säkerhet

VI ERBJUDER TJÄNSTER TILL

HÖGSÄKERHETSANLÄGGNINGAR OCH FÖRSVAR

VI ERBJUDER TJÄNSTER TILL HÖGSÄKERHETSANLÄGGNINGAR OCH FÖRSVAR.

Swedish Net Air & Defence erbjuder totalentreprenader till flera segment
inom vilka vi har lång erfarenhet.

Vår över 20 år långa erfarenhet har givit oss en god förståelse för våra kunders behov
och vi kan därigenom säkerställa ett effektivt genomförande.

När vi är har helhetsansvar för ditt projekt
får du en erfaren projektorganisation som leder projektet från början till slut.
Vi arbetar exempelvis med systemkonstruktion, detaljkonstruktion, mark- och byggarbeten
samt el- och tekniska installationer.

Planering, projektledning och konstruktion

Mark och byggarbeten

Teknisk installation och driftsättning

Service och underhåll

Planering, projektledning och konstruktion

Mark och byggarbeten

Teknisk installation och driftsättning

Service och underhåll

PLANERING, PROJEKTLEDNING OCH KONSTRUKTION

 • Konstruktion
 • Detaljkonstruktion
 • Bygghandling
 • Konstruktionsanvisningar
 • Bygg- och montagehandlingar
 • Provningsinstruktioner
 • Drift- och underhållsanvisningar

MARK OCH BYGGARBETEN

 • Sprängning
 • Schakt- och markarbeten
 • Vägar och fordonskontroller
 • Asfaltering
 • Betongplattor och mastfundament
 • Byggnader
 • Master och mastinstallationer

TEKNISK INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

 • Systemleverans
 • Installation
 • Programmering
 • Test och kontroll
 • Driftsättning

 

SERVICE OCH UNDERHÅLL

 • Fortsatt support och service
 • Garanti

 

 

 

 

 • Konstruktion
 • Detaljkonstruktion
 • Bygghandling
 • Konstruktionsanvisningar
 • Bygg- och montagehandlingar
 • Provningsinstruktioner
 • Drift- och underhållsanvisningar
 • Sprängning
 • Schakt- och markarbeten
 • Vägar och fordonskontroller
 • Asfaltering
 • Betongplattor och mastfundament
 • Byggnader
 • Master och mastinstallationer
 • Systemleverans
 • Installation av el- och tekniska system
 • Programmering
 • Test och kontroll
 • Driftsättning
 • Fortsatt support och service
 • Garanti

Vår personal

Swedish Net Air & Defence erbjuder dig personal med genuint engagemang och med stöd från hela vår organisation och stora nätverk av externa experter. Detta säkerställer värde och tillförlitlighet i projekten.