Vi skapar säkerhet

VI ERBJUDER TJÄNSTER TILL

HÖGSÄKERHETSANLÄGGNINGAR OCH FÖRSVAR.

VI ERBJUDER TJÄNSTER TILL HÖGSÄKERHETSANLÄGGNINGAR OCH FÖRSVAR.

Swedish Net Air & Defence erbjuder totalentreprenader till flera segment inom vilka vi har lång erfarenhet. Vår över 20 år långa erfarenhet har givit oss en god förståelse för våra kunders behov och vi kan därigenom säkerställa ett effektivt genomförande.

När vi är har helhetsansvar för ditt projekt får du en erfaren projektorganisation som leder projektet från början till slut.

Vi arbetar exempelvis med systemkonstruktion, detaljkonstruktion, mark- och byggarbeten samt el- och tekniska installationer.

Planering, projektledning och konstruktion

Mark och byggarbeten

Teknisk installation och driftsättning

Service och underhåll

Planering, projektledning och konstruktion

Mark och byggarbeten

Teknisk installation och driftsättning

Service och underhåll

PLANERING, PROJEKTLEDNING OCH KONSTRUKTION

 • Konstruktion
 • Detaljkonstruktion
 • Bygghandling
 • Konstruktionsanvisningar
 • Bygg- och montagehandlingar
 • Provningsinstruktioner
 • Drift- och underhållsanvisningar

MARK OCH BYGGARBETEN

 • Sprängning
 • Schakt- och markarbeten
 • Vägar och fordonskontroller
 • Asfaltering
 • Betongplattor och mastfundament
 • Byggnader
 • Master och mastinstallationer

TEKNISK INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

 • Systemleverans
 • Installation
 • Programmering
 • Test och kontroll
 • Driftsättning

SERVICE OCH UNDERHÅLL

 • Fortsatt support och service
 • Garanti
 • Konstruktion
 • Detaljkonstruktion
 • Bygghandling
 • Konstruktionsanvisningar
 • Bygg- och montagehandlingar
 • Provningsinstruktioner
 • Drift- och underhållsanvisningar
 • Sprängning
 • Schakt- och markarbeten
 • Vägar och fordonskontroller
 • Asfaltering
 • Betongplattor och mastfundament
 • Byggnader
 • Master och mastinstallationer
 • Systemleverans
 • Installation
 • Programmering
 • Test och kontroll
 • Driftsättning
 • Fortsatt support och service
 • Garanti

Vår personal

Swedish Net erbjuder dig personal med genuint engagemang och med stöd från hela vår organisation och stora nätverk av externa experter. Detta säkerställer värde och tillförlitlighet i projekten.