NYHETER

221103 CONTAINERTÄLT TILL
FÖRSVARETS MATERIELVERK (FMV)

Swedish Net Air & Defence ska utveckla och leverera kompletta containertält för användning av Försvarsmakten. Containertält är tält som ska anslutas mot en container.

Kontraktet är ett ramavtal på 4 år. Containertälten ska levereras med teknisk dokumentation, systemsäkerhetsanalys och underhållsberedning.

220601 BELYSTA SKYLTAR TILL LULEÅ KALLAX FLYGPLATS FÖR FÖRSVARETS MATERIELVERK (FMV)

Swedish Net Air & Defence har fått i uppdrag att byta ut samtliga skyltar på Luleå Kallax flygplats, både på den militära sidan, F21 och den civila sidan. Arbetet innefattar ca 150 skyltar som leder piloten rätt inne på landningsbanor och taxibanor. Projektet omfattar leverans och montage till fullt funktions- och driftfärdig anläggning.

Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.

Luleå Airport är Sveriges sjätte största flygplats sett till på antalet passagerare och totalt sysselsätter flygplatsen 1 000 personer varav cirka 900 arbetar inom Försvarsmakten.

220201 SWECO FÖRVÄRVAR SWEDISH NET ENGINEERING

Sweco Sverige AB har den 1 februari förvärvat samtliga aktier i Swedish Net Engineering AB, vårt teknikkonsultföretag i Swedish Net-koncernen. Att Swedish Net Engineering går samman med Sweco är ett naturligt och viktigt steg för våra medarbetare och kunder. Det är positivt att Swedish Net Engineerings kunder nu får ta del av Swecos breda erbjudande och helhetsåtagande.Försäljningen av Swedish Net Engineering gör att vi kan fokusera mer på våra övriga företag i koncernen som exempelvis
Swedish Net Air & Defence där entreprenadverksamheten förväntas utvecklas kraftigt under de kommande åren.

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara städer och samhällen. Med 17 500 medarbetare i norra Europa kan man alltid erbjuda rätt expertis för varje enskilt projekt. Sweco har en omsättning på cirka SEK 21 miljarder och är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Vi ser fram emot ett fortsatt
och långvarigt samarbete med Sweco inom
vår entreprenadverksamhet.

Här kan du läsa pressmeddelandet.

220202 VÅRT 2:A UPPDRAG TILL OSSE I UKRAINA

Swedish Net Air & Defence har vunnit en andra upphandling till OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, tillsammans med vårt systerföretag Disarmament Solutions. 

Upphandlingen innefattar utrustning för ammunitionsröjning och minröjning till OSSE i Ukraina. 

210819 KONSULTRAMAVTAL ADDA INKÖPSCENTRAL (TIDIGARE SKL KOMMENTUS INKÖPSCENTRAL)

Swedish Net Air & Defence har vunnit en andra upphandling till OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, tillsammans med vårt systerföretag Disarmament Solutions. 

Upphandlingen innefattar utrustning för ammunitionsröjning och minröjning till OSSE i Ukraina. 

210420 RAMAVTAL AVSEENDE AMMUNITIONS- OCH MINRÖJNINGSUTRUSTNING TILL FÖRSVARETS MATERIELVERK (FMV)

Swedish Net ska stödja Försvarsmakten och FMV med expertstöd inom förmåga att röja minor, oexploderad ammunition och improviserade laddningar samt expertstöd inom sensorområdet kopplat mot militär söktjänst. Swedish Net ska även utbilda, utforma och göra utredningar inom området.
Avtalet omfattar tillhandahållande av utrustning, exempelvis materiel avsedd för kriminalteknisk
undersökning och skyddsutrustning inom ammunitionsröjning och minröjningsverksamhet.
Ramavtalet löper fram till 2024 med möjlighet till förlängning fram till 2027-12-31.

210319 KONSULTRAMAVTAL KRIMINALVÅRDEN

Swedish Net vinner ramavtal med Kriminalvården. Kriminalvården hyr ca 700 000 kvm lokaler till ett värde av ca 1,3 miljarder. Detta gör Kriminalvården till en av Sveriges största hyresgäster på den öppna marknaden. Kriminalvården förhyr samtliga lokaler men äger och förvaltar tele- och säkerhetssystemen. Lokalernas storlek, utformning och säkerhetsnivå varierar från kontorslokaler till anstalter och häkten. Generellt råder dock en hög säkerhetsnivå i samtliga lokaler.

Uppdraget innefattar projektering i pågående och kommande telesäkprojekt inom Kriminalvårdens samtliga verksamheter.
Första gången Swedish Net tecknade ramavtal med Kriminalvården var år 2012.

210311 UPPDRAG FMV POINT

På uppdrag av Försvarsmakten tillhandahåller FMV POINT informationsportal, portalen innehåller styrande och vägledande information som ska användas i samband med arbeten med försvarets fasta tele- och informationstekniska anläggningar. Målgruppen för POINT är de som arbetar med projektering, installationer, vidmakthållande, drift, underhåll och avveckling. Swedish Net har fått det hedrande uppdraget att underhålla och utveckla detta omfattande system av projekterings- och installationsanvisningar.

210301 PROJEKT FMV, INSTALLATION AV STYRSYSTEM FÖR FLYGPLATSLJUS MALMEN
OCH VIDSEL

Swedish Net ska installera ADB Safegates styrsystem för flygplatsljus på flygplatserna Malmen och Vidsel. Malmens flygplats är belägen inom Linköpings kommun. Flygplatsområdet omfattar 455 hektar och ingår i Försvarsmakten som en flottiljflygplats. På flygplatsen Vidsel bedrivs prov av utrustning av såväl Flygvapnet som utländska flygförband. Provområdet, som är ett militärt skyddsobjekt, följer ungefär Udtja naturreservat och är 165 000 hektar.

200706 KONSULTRAMAVTAL SWEDAVIA, STOCKHOLM ARLANDA

Swedish Net tecknar ramavtal med Swedavia avseende projektering av El, Tele, Data, Brandlarm mm. på Stockholm Arlanda. Avtalet avser förnyad konkurrensutsättning. Arlanda har tre banor och fyra terminaler, mer än 26 miljoner passagerare reser till respektive från flygplatsen per år, drygt 230 000 starter och landningar genomförs per år. Arlanda är ett av landets största skyddsobjekt och även riksgräns. Flygplatsen har genom åren varit mycket expansiv och nya projekt pågår där ständigt.

200318 KONSULTRAMAVTAL FÖRSVARETS MATERIELVERK

Swedish Net har vunnit sitt största konsultramavtal till FMV och Försvarsmakten. Ramavtalet heter Garnisonsanläggningar 2.0 och innehåller enligt FMV:s uppskattningar 86 000 konsulttimmar per år, vilket motsvarar cirka 50 heltidstjänster. Avtalet avser projekteringsledning, teknisk kravställning, entreprenadsamordning och dokumentation gällande tekniska installationer på garnisonsanläggningar i hela Sverige. Swedish Net stärker därmed sin position som kvalificerad leverantör till det svenska försvaret.

190920 ENTREPRENAD
SCANDINAVIAN MOUNTAINS AIRPORT

Swedish Net har färdigställt och fått godkänd entreprenadbesiktning på alla sina entreprenader på den nya flygplatsen mellan Sälen och Trysil. Det återstår fortfarande ett begränsat antal tilläggsbeställningar.

190624 FLYGPLATSER
FILIAL NORGE

Swedish Net expanderar inom flygplatssegmentet och startar filial i Norge
för att leverera totalentreprenader för airside.

190618 KONSULTRAMAVTAL KAMMARKOLLEGIET

Swedish Net har blivit rangordnad nummer 1 i ett konsultramavtal med Kammarkollegiet på området för säkerhetssystem. Avtalet omfattar utförande av riskanalys, projektering och besiktning hos organisationer anknutna till statens inköpscentral.

190318 ENTREPRENAD
ÖREBRO FLYGPLATS

Swedish Net har vunnit upphandling för byte av konstantströmsregulatorer (CCR:er) på Örebro flygplats.

190315 ENTREPRENAD
LYCKSELE FLYGPLATS

Swedish Net har vunnit upphandling för byte av kurssändare (Localizer) på flygplatsen i Lycksele.

190301 ENTREPRENAD
SCANDINAVIAN MOUNTAINS AIRPORT

Vårt arbete på flygplatsen i Sälen fortsätter, 70 procent av entreprenaden är färdigställd.
Swedish Net Air & Defence har funktionsansvar för flygplatsens ban- och inflygningsljus samt
kraft- och reservkraftsystem. Vår entreprenad ska vara redo för besiktning i slutet av augusti.

190228 ENTREPRENAD
FLYGPLATSEN I SVEG

Swedish Net har installerat ny glidbanesändare (GP) och utrustning för avståndsmätning
(DME) på flygplatsen i Sveg.

190117 ENTREPRENAD
ÅRE ÖSTERSUND AIRPORT

Swedish Net har vunnit en entreprenad för en större ombyggnation på Åre Östersund Airport. Ombyggnationen har till syfte att möjliggöra instrumentlandningssystem kategori 3.
Entreprenaden ska utföras på Sveriges åttonde mest trafikerade civila flygplats, medan
flygplatsen fortfarande är i drift.

190114 KONSULTTJÄNSTER SÄKERHETS-PROJEKTERING OCH DETALJKONSTRUKTION

I början av 2019 har vi ett fortsatt stort inflöde på uppdrag inom säkerhetsprojektering
och detaljkonstruktion åt statliga och privata aktörer.

181218 ENTREPRENAD
RONNEBYS CIVILA/MILITÄRA FLYGPLATS

Ronnebys flygplats har fått nya inflygningsmaster och utrustning för ILS.
Swedish Net Air & Defence vann upphandlingen från FMV tidigare i år och
entreprenaden är nu genomförd.

180122 KONSULTTJÄNSTER PROJEKTLEDNINGSUPPDRAG

Swedish Net innehar flera projektledningsuppdrag som pågår under hela hösten.
Samtliga uppdrag innebär arbete på anläggningar med högt ställda krav på säkerhet.