You are currently viewing Projekt FMV, installation av styrsystem för flygplatsljus Malmen och Vidsel

Projekt FMV, installation av styrsystem för flygplatsljus Malmen och Vidsel

Swedish Net ska installera ADB Safegates styrsystem för flygplatsljus på flygplatserna Malmen och Vidsel. Malmens flygplats är belägen inom Linköpings kommun. Flygplatsområdet omfattar 455 hektar och ingår i Försvarsmakten som en flottiljflygplats. På flygplatsen Vidsel bedrivs prov av utrustning av såväl Flygvapnet som utländska flygförband. Provområdet, som är ett militärt skyddsobjekt, följer ungefär Udtja naturreservat och är 165 000 hektar.