You are currently viewing Konsultramavtal Adda Inköpscentral (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral)

Konsultramavtal Adda Inköpscentral (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral)

Swedish Net har tecknat ett avtal avseende projektering av säkerhetssystem och brandlarm mm. med Adda Inköpscentral. Avtalet avser rangordnad tilldelning där Swedish Net ligger först respektive tvåa på två olika teknikområden, avtalet avser även förnyad konkurrensutsättning på samtliga ramavtalsområden. Adda Inköpscentral är en central inköpsorganisation som alla kommuner, kommunala bolag och regioner kan avropa ifrån. I upphandlingen angavs 1163 avropsberättigade organisationer.