You are currently viewing Konsultramavtal Swedavia, Stockholm Arlanda

Konsultramavtal Swedavia, Stockholm Arlanda

Swedish Net tecknar ramavtal med Swedavia avseende projektering av El, Tele, Data, Brandlarm mm. på Stockholm Arlanda. Avtalet avser förnyad konkurrensutsättning. Arlanda har tre banor och fyra terminaler, mer än 26 miljoner passagerare reser till respektive från flygplatsen per år, drygt 230 000 starter och landningar genomförs per år. Arlanda är ett av landets största skyddsobjekt och även riksgräns. Flygplatsen har genom åren varit mycket expansiv och nya projekt pågår där ständigt.