You are currently viewing Vårt 2:a uppdrag till OSSE Ukraina

Vårt 2:a uppdrag till OSSE Ukraina

Swedish Net Air & Defence har vunnit en andra upphandling till OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, tillsammans med vårt systerföretag Disarmament Solutions. 

Upphandlingen innefattar utrustning för ammunitionsröjning och minröjning till OSSE i Ukraina.