You are currently viewing Konsultramavtal Försvarets Materielverk

Konsultramavtal Försvarets Materielverk

Swedish Net har vunnit sitt största konsultramavtal till FMV och Försvarsmakten. Ramavtalet heter Garnisonsanläggningar 2.0 och innehåller enligt FMV:s uppskattningar 86 000 konsulttimmar per år, vilket motsvarar cirka 50 heltidstjänster. Avtalet avser projekteringsledning, teknisk kravställning, entreprenadsamordning och dokumentation gällande tekniska installationer på garnisonsanläggningar i hela Sverige. Swedish Net stärker därmed sin position som kvalificerad leverantör till det svenska försvaret.