You are currently viewing Konsultramavtal Kriminalvården

Konsultramavtal Kriminalvården

Swedish Net vinner ramavtal med Kriminalvården. Kriminalvården hyr ca 700 000 kvm lokaler till ett värde av ca 1,3 miljarder. Detta gör Kriminalvården till en av Sveriges största hyresgäster på den öppna marknaden. Kriminalvården förhyr samtliga lokaler men äger och förvaltar tele- och säkerhetssystemen. Lokalernas storlek, utformning och säkerhetsnivå varierar från kontorslokaler till anstalter och häkten. Generellt råder dock en hög säkerhetsnivå i samtliga lokaler.

Uppdraget innefattar projektering i pågående och kommande telesäkprojekt inom Kriminalvårdens samtliga verksamheter.
Första gången Swedish Net tecknade ramavtal med Kriminalvården var år 2012.