You are currently viewing Ramavtal FMV Ammunition- och minröjningsutrustning

Ramavtal FMV Ammunition- och minröjningsutrustning

Swedish Net ska stödja Försvarsmakten och FMV med expertstöd inom förmåga att röja minor, oexploderad ammunition och improviserade laddningar samt expertstöd inom sensorområdet kopplat mot militär söktjänst. Swedish Net ska även utbilda, utforma och göra utredningar inom området. Avtalet omfattar tillhandahållande av utrustning, exempelvis materiel avsedd för kriminalteknisk undersökning och skyddsutrustning inom ammunition och minröjningsverksamhet. Ramavtalet löper fram till 2024 med möjlighet till förlängning fram till 2027-12-31.