You are currently viewing Konsultramavtal Kammarkollegiet

Konsultramavtal Kammarkollegiet

Swedish Net har blivit rangordnad nummer 1 i ett konsultramavtal med Kammarkollegiet på området för säkerhetssystem. Avtalet omfattar utförande av riskanalys, projektering och besiktning hos organisationer anknutna till statens inköpscentral.