You are currently viewing Uppdrag OSSE i Ukraina

Uppdrag OSSE i Ukraina

Swedish Net Air & Defence har tillsammans med sitt systerbolag Disarmament Solutions vunnit en internationell upphandling. Kontraktet innefattar materialförsörjning av mindetektorer och annan sökutrustning till projektkoordinatorn för OSCE i Ukraina. Upphandlingen är tänkt att öka kapaciteten för att röja landminor och andra explosiva enheter, en nödvändig åtgärd för att kunna garantera trygghet och säkerhet för Ukrainas befolkningen. Utrustningen skulle ha levererats under det första kvartalet 2022 men på grund av rådande läge i Ukraina är leveransen uppskjuten.