You are currently viewing Uppdrag FMV Point

Uppdrag FMV Point

På uppdrag av Försvarsmakten tillhandahåller FMV POINT informationsportal, portalen innehåller styrande och vägledande information som ska användas i samband med arbeten med försvarets fasta tele- och informationstekniska anläggningar. Målgruppen för POINT är de som arbetar med projektering, installationer, vidmakthållande, drift, underhåll och avveckling. Swedish Net har fått det hedrande uppdraget att underhålla och utveckla detta omfattande system av projekterings- och installationsanvisningar.